Kursavgifter

KURSAVGIFTER

  • Danskurser anordnas för kubbmedlemmar, och medlemsavgiften är 150 kr per år.
  • En kurs omfattar 10 lektioner á 50 minuter under en tidsperiod på minst 10 veckor med avbrott för aktuella skollov under terminerna.
  • En kurs kostar 1200 kronor, och rabatt ges, om du deltar i flera kurser.
  • Kursavgiften bör betalas före första lektionstillfället – till PG 492 74 52-5.
  • Klubben tillämpar lagen om distansavtal, vilket innebär att du kan ångra dig inom en period av 14 dagar, dvs. senast innan det tredje kurstillfället.
  • Du anmäler ditt eventuella önskemål om att använda dig av ångerrätten (eller har annan reklamation) via klubbens e-mail eller genom att tala med någon i styrelsen. Du kommer då inom 14 dagar att få kursavgiften återbetald med ett avdrag på 120 kr per lektion, som du redan deltagit i.
  • Du kan delta i enstaka lektioner (exempelvis prova-på-lektion) och betalar då 150 kr per tillfälle. Om du sedan väljer att betala för hela kursen, avräknas det belopp du betalt för enstaka lektioner.
  • Om du får förhinder att delta i vissa lektioner under kurstiden, sker ingen återbetalning. Om möjligt kommer du vid senare kurstillfällen att kompenseras genom extra stöd från hjälpdansare.
  • Dansklubben Nyckeln är ansluten till Svenska Danssportförbundet, DSF, och har genom detta tillämpliga försäkringar för sin verksamhet.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)