Styrelsen

 

 

 

 

 
 Ordförande

Rolf Selberg

070-37 37 226

Sekreterare

 Kerstin Karlsson

 Kassör

Eva Eriksson

   

 

 

Suppleant

Kerstin Ekelund

08-91 94 95 

070-696 65 17  

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

   

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)